در حال دریافت اطلاعات
loading

در باره ما-about us

با توجه به اینکه متخصصان به ویژه مدیران بعنوان سرمایه های ارزشمند هر فعالیت به شمار می آیند. همچنین جابجایی، تعدیل، تبلیغ و یا افزایش نیروهای متخصص و مدیران اجرایی می تواند تاثیرات بسیار مهمی در عملکرد بهینه آن فعالیت داشته باشد. بدیهی است هر تصمیمی بدون در دست داشتن اطلاعات صحیح و کافی در زمینه مربوطه میتواند اثرات نامطلوبی بدنبال داشته باشد. که در این سایت شبکه اجتماعی امکان مشاوره و تبلیغات آنلاین برای فعالیت های مختلف شغلی، علمی و مهارتی با استخدامی فراهم می باشد.
According to experts, in particular managers of each activity are as valuable assets. The motion, as amended, promote or increase staff and executives can be so important for optimal performance of activities. Obviously any decision without a proper and sufficient information in the field can cause adverse effects. The social networking site and online advertising for different activities, career counseling, academic and skill are provided with employment.

a فعالیت ها و اهداف - Activities and objectives

حامی اجتماع - حامی برند- درک مهارت های ارتباطی- جمع آوری اطلاعات برای تولیدات و محصولات آیندهPhone

Mail

Map